01

ถาปัดจุฬาฯ อาสาพัฒนาชนบท ค่าย 82 เรือนก่อแก้วพิสดาร

“เรือนก่อแก้วพิสดาร” เป็นส่วนเติมเต็มโอกาสทางการศึกษาในส่วนที่ขาดหายของน้อง ๆ และมอบประสบการณ์ที่ประเมินค่าไม่ได้

Read more
02

สนทนาวิชาการ “มองอนาคตสถาปัตยกรรมสถานพยาบาล” ครั้งที่ 1 “เกณฑ์และแนวความคิดในการออกแบบโรงพยาบาลรัฐในประเทศไทย”

การสนทนาทางวิชาการ “มองอนาคตสถาปัตยกรรมสถานพยาบาล” ครั้งที่ 1 เรื่อง เกณฑ์และแนวความคิดในการออกแบบโรงพยาบาลรัฐในประเทศไทย

Read more
03

Asia Young Designer Award 2018

นิสิตชั้นปีที่ 5 ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงการ Asia Young Designer Award 2018

Read more

ข่าวสาร
&
กิจกรรม

PREV PREV :
หน้าแรก
NEXT NEXT :
กุฏิพระ
UNDERGRADUATE

ศิลปะแห่งสถาปัตยกรรมจัดประกอบ มนุษย์ เมืองและสถาปัตยกรรม

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout.

01
/ 04
UNDERGRADUATE

โครงการประกวดผลงานออกแบบสถานีกาชาด ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด

เพื่อให้นิสิตฝึกหัดออกแบบอาคารสาธารณะประเภทสถานีอนามัย […]

02
/ 04
UNDERGRADUATE

พระอุโบสถ วัดญาณเสน

2501343 งานออกแบบสถาปัตยกรรมไทย 3 พระอุโบสถ วัดญาณเสน อ […]

03
/ 04
UNDERGRADUATE

กุฏิพระ

04
/ 04
logo